Ачааны мэдээлэл

Төлөв Төлөөлөгч Өдөр/Цаг
1 Эрээн дэхь салбарт бүртгэв. Батдорж 13/01/2020 22:24:PM
2 Замын үүдрүү ачаанд гарав Батдорж 15/01/2020 12:35:PM
3 Замын үүдэд бүртгэв Дөлгөөн 15/01/2020 20:14:PM
4 9405УБЭ авто машинаар УБ гарав. Утас 9510-2457 Дорж 15/01/2020 23:24:PM
5 Улаанбаатарт ирсэн Баттулга 16/01/2020 23:57:PM
6 Хүргэлтэнд гарсан. 2567УНЛ 9915-1515 Тулгаа 17/01/2020 23:17:PM